Kisgati Kisgati

[Tao. tv. 1. § (3) bekezdés]

Abban az esetben, ha a társaság legfőbb szerve által jóváhagyott, de ki nem fizetett osztalék követelésként nyilvántartott összegét a (cég) tulajdonosok a társaság javára elengedik, a következők szerint kell eljárni.

Bővebben ...

A Munka Törvénykönyv 155. § -a szerint a munkavállaló részére járó munkabért, ha munkaviszonyra vonatkozó szabály, vagy a felek megállapodása eltérően nem rendelkezik, havonta utólag egy ízben kell elszámolni és kifizetni, mégpedig főszabály szerint a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig.

Bővebben ...

Mit kell tudni az ellenőrzési határidőkről?

Az ellenőrzési határidők szabályrendszere 2012. január 1-jétől jelentősen módosult, amely változások különösen az ellenőrzési határidőbe be nem számító tényezőket, illetőleg a kiegészítő ellenőrzésre vonatkozó rendelkezéseket érintették.

Bővebben ...

A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén.

Bővebben ...

A kalkulátor a 2016-os költségvetéssel kapcsolatos kormányzati bejelentésekre épül.

Indít

A támogatást az állam nem közvetlenül, hanem nyereséges vállalkozások útján közvetíti, cserébe a társaságok adókedvezményt vehetnek igénybe.

Bővebben ...

2015

A Magyar Közlönyben kihirdették az egyes adótörvényekkel kapcsolatos törvények módosítását, amely érintette a béren kívüli juttatások és más munkavállalói juttatások szabályozását is, melyek 2015. január 01-jétől lépnek hatályba.

Bővebben ...

A jelenleg már működő gazdálkodó szervezetek 2012. január 1-jétől számított 60 napon belül kötelesek kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni. Ez a rendelkezés is szerepel az adótörvényeket is módosító, a Magyar Közlöny 140. számában kihirdetett törvénycsomagban.

Bővebben ...

A munkáltatók a munkabérek nettó értékének megőrzését célzó szociális hozzájárulási adókedvezmény érvényesítése során e jogot rendeltetésszerűen kötelesek gyakorolni.

Bővebben ...

Felesleges fontoskodás: amikor a képviselőt mondva csinált ürüggyel kizárják az eljárásból.

Milyen feltételei vannak annak, hogy az adóhatóság egy ellenőrzés alkalmával a meghatalmazást elfogadja az adótanácsadótól, könyvelőtől? Tisztázzuk a tévhiteket és félreértéseket.

Bővebben ...

Leggyakrabban akkor találkozunk az állami adóhatóság ellenőrzési tevékenységével, amikor a visszajáró általános forgalmi adót igényeljük tőlük vissza. A többi adónem ellenőrzésére viszonylag ritkán kerül sor.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 37.§-ának (4) bekezdése szerint, a visszaigényelt általános forgalmi adót legkorábban az esedékességtől számított 30 napon belül, ha viszont a visszaigényelhető adó összege az 500.000 forintot meghaladja, 45 napon belül kell kiutalni. Tehát általános esetben, ha 20-án esedékes a bevallás, akkor a kiutalás határidejét innen kell számítani akkor is, ha előbb beküldtük a bevallást.

Bővebben ...