Kisgati Kisgati

A jelenleg már működő gazdálkodó szervezetek 2012. január 1-jétől számított 60 napon belül kötelesek kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni. Ez a rendelkezés is szerepel az adótörvényeket is módosító, a Magyar Közlöny 140. számában kihirdetett törvénycsomagban.

Kötelező kamarai tagság gazdálkodó szervezeteknek 2012 január 1-től

Az egyes adótörvények és az azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény  408. §-a szerint:  

A Gktv. a következõ 45. §-sal egészül ki:

45. § (1) Az egyes adótörvények és az azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Módtv.) hatálybalépésekor már működõ gazdálkodó szervezetek 2012. január 1-jétõl számított 60 napon belül kötelesek a 8/A. § (1)–(3) bekezdés rendelkezéseinek megfelelõen kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni.

A kamarai közfeladatok ellátásához történõ hozzájárulásként a gazdálkodó szervezet köteles kamarai hozzájárulást fizetni. A kamarai hozzájárulás összege évi 5000 forint.

Ez a kötelezettség nem vonatkozik azon gazdálkodó szervezetekre, amelyek főtevékenysége mezőgazdasági és erdőgazdasági tevékenység: a mezőgazdasági, erdőgazdasági, halászati és vadászati tevékenység, ideértve az ezekhez közvetlenül kapcsolódó feldolgozó, kereskedelmi, illetve szolgáltató tevékenységet, továbbá a mezőgazdasági gazdálkodó szervezetek által létrehozott, a termékek piacra jutását segítő szervezetek tevékenységét is.