Kisgati Kisgati

Feltöltési kötelezettség

Azoknak a társasági adóalanyoknak, akiknek az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított árbevétele meghaladta a 100 MFt-ot, az adóévre bevallott előlegek összegét a várható éves fizetendő adó összegére dec. 20-ig ki kell egészíteni (fel kell tölteni).

A feltöltésre kötelezett adózók az utolsó havi, negyedévi társasági adó előleget is a feltöltéssel (kiegészítéssel) együtt fizetik meg. Ez előre hozott fizetési határidőt jelent január 20. helyett december 20-ra.

Az előleg kiegészítésre kötelezett adózó a várható éves fizetendő adó és az adóévre már bevallott adóelőlegek különbözetéről december 20-ig bevallást (01) nyújt be és egyidejűleg meg is fizeti az esedékes előleget és a kiegészítést.

Amennyiben az adózó a várható társasági adó összegét nem fizette meg a társasági adóbevallás szerinti adó legalább 90%-os mértékéig a jelzett határidőig, a befizetett előleg és az adó 90%-ának különbözete után 20%-ig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

Azoknak az adózóknak, akik a társasági adóelőlegre vonatkozóan kiegészítési kötelezettségük keletkezik, az iparűzési adóelőleget is fel kell tölteniük a várható éves szintre, valamint erről is bevallást kell benyújtaniuk az érintett önkormányzatoknak.